Misją Szpitala jest zapewnienie
mieszkańcom powiatu zambrowskiego możliwości bezpiecznego leczenia szpitalnego, jak najbliżej ich miejsca zamieszkania.


AKTUALNOŚCIUSG stawów biodrowych dla niemowląt - Badania preluksacyjne

Informujemy, iż od dnia 09.05.2017r. w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Zambrowie w ramach Poradni Ortopedycznej, we wtorki w godz. 10.00-13.00, lek. M. Karpiński - pracujący również w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku, będzie realizował świadczenia z zakresu Poradni Preluksacyjnej. W ramach wizyty wykonywane będzie porada lekarska dziecka oraz badanie USG stawów biodrowych. Wizyta powinna odbyć się pomiędzy 4 a 6 tygodniem życia dziecka. W związku z powyższym zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Skierowanie powinno by wystawione do Poradni Ortopedycznej z uwagą: badanie preluksacyjne.

piątek, 28.04.2017r.

Leczenie bólu

Informujemy, iż od dnia 28.03.2017r. w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Zambrowie będzie udzielał świadczeń specjalista w zakresie leczenia bólu lek. Wojciech Piotr Nierodziński. Wizyty realizowane będą w Poradni Chirurgiczno-Urazowej. W związku z powyższym zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Skierowanie powinno by wystawione do Poradni Chirurgiczno-Urazowej z uwagą: leczenia bólu. W ramach konsultacji lekarskiej, będzie dokonywana kwalifikacja do ewentualnego wykonania między innymi termolezji, blokad i innych zabiegów inwazyjnych uśmierzających ból. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: Wylecz ból

czwartek, 06.04.2017r.

Spotkanie opłatkowe.

Jak co roku z okazji Świąt Bożego Narodzenia pracownicy szpitala wraz z zaproszonymi gośćmi spotkali się na tradycyjnej wigilii. Prezes Bogusław Dębski rozpoczął spotkanie od podziękowań dla pracowników, następnie ks. bp dr Janusz Stepnowski błogosławił zgromadzonym, którzy odmówili wspólną modlitwę. Wszyscy złożyli sobie na wzajem życzenia i połamali się opłatkiem. Po spotkaniu w kaplicy wszyscy udali się na smaczny i obfity poczęstunek.
Galeria zdięć

czwartek, 22.12.2016r.

Jesteś pacjentem poradni specjalistycznych ? Zapisz się do lekarza przez Internet

Chciałbyś ?
- korzystać z elektronicznej rejestracji do większości poradni specjalistycznych w województwie,
- posiadać bieżące informacje o aktualnościach, nowościach oraz akcjach profilaktycznych z terenu województwa podlaskiego,
- mieć dostęp do własnej dokumentacji medycznej przez Internet, kiedy tylko chcesz,
- mieć możliwość wydruku własnej dokumentacji medycznej bez konieczności pozyskiwania jej z podmiotu leczniczego,
- mieć możliwość przechowywania swoich wyników badań na swoim koncie na Portalu Pacjenta.
Skorzystaj z możliwości, jakie daje Ci Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie
Załóż konto na Portalu Pacjenta ezdrowie.wrotapodlasia.pl

PSIEZ

środa, 17.08.2016r.

Fizjoterapia ambulatoryjna dla dzieci

Dążąc do poprawy dostępności do świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej dla dzieci informujemy, że od 1 lipca 2016r szpital wykonuje zabiegi fizjoterapeutyczne dla dzieci refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zabiegi wykonywane są przez fizjoterapeutów posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie metod usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz wczesnej diagnostyki i terapii neurorozwojowej. Zachęcamy lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w tym lekarzy POZ do wystawiania skierowań na fizjoterapię w warunkach ambulatoryjnych.

środa, 17.08.2016r.

Zapraszamy do ambulatorium POZ

Informujemy że od 1 lipca 2016r. uruchamiamy Ambulatorium Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie:
- gabinet lekarza POZ - deklaracja do pobrania
- gabinet pielęgniarki POZ - deklaracja do pobrania
- gabinet położnej POZ - deklaracja do pobrania

Zachęcamy do składania deklaracji we wszystkich 3 zakresach:
- kobiety 3 deklaracje
- mężczyźni 2 deklaracje (pielegniarka, lekarz)

Świadczeń udzielać będą:
Lekarze specjaliści: Robert Orłowski, dr n. med. Paweł Penza
Pielęgniarka: Małgorzata Supińska
Położna: Ewa Gawkowska
Deklaracje należy składać w Rejestrze Usług Medycznych pokój nr. 14
Serdecznie zapraszamy do zapisywania się do Ambulatorium POZ
Komplet deklaracji - pobierz

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Podlaskiego Oddziału NFZ
Zobacz także: Pytania i odpowiedzi

czwartek, 09.06.2016r.

Zapraszamy na wykonanie badań Rezonansem Magnetycznym

Wykonujemy odpłatne badania diagnostyczne rezonansu magnetycznego. Zapraszamy do naszej pracowni. Badania wykonywane są na bieżąco, po dokonaniu wcześniejszej rejestracji również telefonicznej. Nasi pracownicy udzielą wszelkich niezbędnych informacji pod nr tel. 86 276 36 33.
Szczegółowe dane dotyczące zasad wykonywania badań RM, ceny usług itp. informacje, można uzyskać zagladając do zakładki Pracownia Rezonansu Magnetycznego. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z informacjami tam zgromadzonymi.

środa, 23.12.2015r.

Wigilijne spotkanie.

23 grudnia tradycyjnie z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, na spotkaniu opłatkowym zebrali się pracownicy szpitala, przedstawiciele władz samorządowych, księża z parafii pw. Ducha Świętego oraz inni zaproszeni goście.
Uroczystość rozpoczął wspólną modlitwą w nowej kaplicy szpitala, ks. bp dr Janusz Stepnowski, a kończąc złożył zgromadzonym świąteczne życzenia łaski i błogosławieństwa Bożego.
Prezes Bogusław Dębski podziękował zgromadzonym pracownikom za współpracę i zaangażowanie w wypełnianie obowiązków służbowych, podkreślając, że wszyscy tworzą jedną rodzina pracującą na wspólne dobro.
W imieniu gości głos zabrał również Starosta Powiatu Zambrowskiego Robert Rosiak, życząc w ten szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia, miłej, ciepłej i rodzinnej atmosfery spędzonej w gronie najbliższych.
Po modlitwie i błogosławieństwie wszyscy odśpiewali kolędę, przełamali się opłatkiem, a następnie składali sobie życzenia. Na zakończenie zgromadzeni udali się do świetlicy, gdzie mogli razem skosztować tradycyjnych potraw z wigilijnego stołu.

Galeria zdięć


PodziękowaniaZakończono II etap rozbudowy szpitala.

5 listopada, odbyła się uroczystość zakończenia inwestycji związanej z modernizacją i rozbudową szpitala. Wartość projektu wyniosła ponad 21 mln zł. z czego prawie 17 mln zł pozyskano ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wkład własny to ponad 4 mln zł. z czego Powiatu Zambrowskiego wyasygnował kwotę w wysokości ponad 2 mln zł, pozostałą część finansował szpital z środków własnych.
W ramach projektu powstał nowy budynek, mieszczący między innymi Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Blok Operacyjny oraz Izbę Przyjęć. Szpital uruchomił również pracownię rezonansu magnetycznego. Blok operacyjny wyposażono w śródoperacyjny aparat RTG tzw. ramię C, nowe stoły zabiegowe i operacyjne. Dosprzętowiono oddział intensywnej terapii. Zorganizowano nowy oddział Wieloprofilowy - Zabiegowy, na którym będą udzielane świadczenia z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu, chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej.
Zmodernizowana została infrastruktura: przebudowano kanalizację, wjazd do szpitala wraz z parkingiem, zbudowano nową stację transformatorową oraz dwie rozdzielnie elektryczne co znacząco wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa energetycznego szpitala.
W uroczystości wzięli udział Biskup Diecezji Łomżyńskiej Janusz Stepnowski, Proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Zambrowie Jarosław Olszewski, Starosta Zambrowski Robert Rosiak, Wicestarosta Stanisław Rykaczewski, Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, Zastępca Wójta Gminy Zambrów Stanisław Krajewski, Wójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman, Wójt Gminy Rutki Teresa Grodzka, radni powiatowi i miejscy, samorządowcy z powiatu zambrowskiego oraz gmin wchodzących w jego skład a także pracownicy zambrowskiego szpitala.
Część oficjalną uroczystości otworzył Starosta Powiatu Zambrowskiego Robert Rosiak, który złożył podziękowania Prezesowi Szpitala Powiatowego w Zambrowie, wszystkim pracownikom szpitala, Marszałowi Województwa Podlaskiego, członkom Zarządu Województwa Podlaskiego, Przewodniczącemu i wszystkim Radnym Powiatu Zambrowskiego oraz organom i jednostkom samorządu terytorialnego za wniesioną pomoc finansową, zaangażowanie i wsparcie przy realizacji projektu. Następnie zaproszeni goście mieli okazję zobaczyć efekty przeprowadzonych działań inwestycyjnych wraz z nową pracownią rezonansu magnetycznego i innymi nowo wybudowanymi pomieszczeniami Szpitala.
Ostatnim punktem uroczystości było otwarcie kaplicy pw. Św. Łukasza, zlokalizowanej w nowej części budynku, gdzie Ordynariusz Diecezji Łomżyńskiej bp. Janusz Stepnowski odczytał dekret pobłogosławienia nowej kaplicy oraz poświęcił pomieszczenie.
Na zakończenie Prezes Szpitala Powiatowego w Zambrowie jeszcze raz podziękował wszystkim obecnym za pomoc i wsparcie w rozbudowę szpitala, podkreślając ogromne znaczenie przeprowadzonej inwestycji dla mieszkańców naszego regionu, którzy dzięki temu będą mieli zapewniony lepszy dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Galeria zdięć


Zainstalowano rezonans magnetyczny

W szpitalu dobiegły już prawie końca, prace adaptacyjne pomieszczeń pracowni rezonansu magnetycznego. 25 września w jednej z nowo wyremontowanych sal został zainstalowany rezonas. Teraz działania rozpoczną specjalistyczne służby, których zadaniem będzie sprawdzenie pomieszczeń i dopuszczenie ich do użytku. Następnie rozpocznie się etap prac związanych z uruchomieniem urządzenia i jednocześnie zaczną intensywne szkolenia pracownicy mający obsługiwać nowoczesny aparat diagnostyczny.
Od pewnego czasu trwają również starania o zawarcie kontraktu z NFZ na realizacje badań w ramach ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych z zakresy rezonansu magnetycznego, jednakże będzie to możliwe dopiero po ogłoszeniu przez NFZ konkursu ofert w tym rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych.
Do czasu rozstrzygnięcia konkursu, w szpitalu będzie możliwe wykonanie jedynie odpłatnych badań diagnostycznych.

Galeria zdięć

Nowy parking w szpitalu.

Dobiegają końca prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół oddanego niedawno do użytku nowego budynku Szpitala. Obecnie przekazano do dyspozycji klientów parking z 30 miejscami postojowymi. Zarówno parking, teren dojazdu, jak i teren przy garażach został wyłożony kostką. Ponadto w ramach zagospodarowania terenu wykonana została kanalizacja, alejki, podjazd dla ambulansów oraz zamontowano słupy oświetleniowe. Nowe miejsca parkingowe w dużej mierze rozwiązują problem z miejscami postojowymi dla pacjentów i interesantów szpitala.
W szpitalu rozpoczęły sie również prace remontowe na Oddziale Chirurgii, który po remoncie zyska dodatkowe miejsca dla pacjentów oraz zacznie funkcjonować jako Zabiegowy Oddział Wieloprofilowy, realizujący szerszy zakres świadczeń zdrowotnych między innymi z ortopedii i traumatologii narządu ruchu, a być może i urologii.

Galeria zdięć

Szpital kupuje rezonans magnetyczny

W dniu 23 lipca 2015r. Prezes Zarządu Pan Bogusław Dębski podpisał umowę na dostawę, montaż i uruchomienie nowoczesnego aparatu diagnostycznego jakim jest rezonans magnetyczny marki Siemens Magnetom Spectra 3T.
Wykonawcą umowy, firma Sinektik S.A została wyłoniona w drodze przetargu.
Zakupiony sprzęt diagnostyczny to 3-teslowy aparat nowej generacji. Wyśmienita jakość obrazowania oraz szybkie skanowanie to niezaprzeczalne zalety skanera Magnetom Spectra. Dodatkowe wyposażenie ułatwia przeprowadzenie badania. Konfiguracja cewek matrycowych Tim 4G umożliwia wykonywanie badań z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową. Aparat charakteryzuje się niskim zużyciem energii oraz wykorzystuje do chłodzenia magnesu helu, który krąży w obiegu zamkniętym, dzięki czemu kosztowne chłodziwo nie musi być uzupełniane.
Pierwsze badania diagnostyczne szpital planuje wykonać już pod koniec września, na razie tylko odpłatnie, ale po zawarciu umowy z NFZ na 2016r również w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
Widok I RM, Widok II RM, Widok III RM


Nowy agregat

W czwartek 18.06 Szpital pozyskał nowy agregat, który zapewni bezpieczeństwo energetyczne w nowo wybudowanym budynku mieszczącym oddział anestezjologii i intensywnej terapii oraz blok operacyjny i izbę przyjęć.
Operacja ulokowania ok. 6,5 tonowego obiektu wymagała zaangażowania dwóch specjalistycznych dźwigów, logistycznego przygotowania i zaangażowania fachowego personelu. Po prawie dwugodzinnych zmaganiach, obiekt został usytuowany na wyznaczonym miejscu i ekipa rozpoczęła pracę przyłączeniowe.

Galeria zdięć

Uroczyste otwarcie

We wtorek, 16 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej części Szpitala, w której mieszczą się pomieszczenia Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Izby Przyjęć. Uroczystość zakończyła pierwszy etap modernizacji placówki.
We wtorkowych uroczystości udział wzięli Marszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko, Marszałek IV kadencji Jarosław Dworzański, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Marek Adam Komorowski, Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Jacek Roleder, przedstawiciele władz samorządowych powiatu zambrowskiego między innymi Przewodniczący Rady Powiatu Józef Dąbrowski, Starosta Powiatu Zambrowskiego Robert Rosiak, Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos, Wójt Gminy Kołaki Kościelne Sylwester Jaworowski, radni powiatowi, pracownicy zambrowskiego szpitala, a także samorządowcy i dyrektorzy szpitali z sąsiednich powiatów.
Korzystając z uroczystej oprawy Bank Spółdzielczy w Zambrowie przekazała na ręce Prezesa Szpitala symboliczny czek będący wkładem finansowym na dalsze inwestycje.
Po zakończeniu czynności realizowanych przez odpowiednie służby, związanych z trwającymi odbiorami pomieszczeń, w połowie lipca zakładane jest wykonanie pierwszych zabiegów operacyjnych i uruchomienie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Przy nowym budynku będą wykonywane jeszcze prace związane z zagospodarowaniem terenu, czyli wykonanie podjazdu dla ambulansów, a także parkingów.

Galeria zdięć

Rozbudowa szpitala na ukończeniu

Szybkimi krokami zbliża się zakończenie prac przy rozbudowie szpitala. Obecnie trwają prace wykończeniowe i montaż specjalistycznego wyposażenia.
Tak jak planowano odbiór nowo wybudowanego skrzydła ma się odbyć pod koniec czerwca 2015r.
W nowych pomieszczeniach znajdą swoje miejsce między innymi Izba Przyjęć, Blok Operacyjny i Oddział Anestezjologii i intensywnej Terapii z poszerzoną bazą łóżkową.


Docieplanie budynku zakończone

Prace związane z rozbudową szpital, dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym zostały doprowadzone do etapu, w którym zakończono zewnętrzne ocieplenie ścian dobudowanej części budynku. Ściany zostały pokryte styropianem i zamontowano stolarkę okienną. Stropodach został docieplony i pokryty papą termozgrzewalną.
Wewnątrz budynku wykonywano ścianki działowe oraz przeprowadzono pod posadzką wszystkie niezbędne instalacje. Rozprowadzono centralne ogrzewanie i zamontowano kaloryfery.
Wykonane prace pozwolą na kontynuowanie prac wykończeniowych wewnątrz budynku bez względu na warunki pogodowe.

Galeria zdięć

Wiecha na Szpitalu.

12 listopada odbyło się uroczyste zawieszenie wiechy na rozbudowywanym Szpitalu w Zambrowie. W uroczystości uczestniczyli przedstawicie samorządu, Przewodniczący Rady Powiatu Józef Dąbrowski, Starosta Stanisław Krajewski, Wicestarosta Stanisław Rykaczewski oraz Radni powiatu zambrowskiego. Po nowym obiekcie oprowadzali Prezes Szpitala Bogusław Dębski oraz wykonawca Emil Borys.
Tylko cztery miesiące pracy było potrzebne by na placu rozbudowy i modernizacji Szpitala na nowym budynku pojawiła się symboliczna wiecha, której zawieszenie oznacza symboliczne zamknięcie stanu surowego prac. Budynek jest przygotowany do zimy. Obecnie kładzione są instalacje, w tym instalacje grzewcze. Wszystko wskazuje na to, że wykonawca wykona ten budynek w czasie przewidzianym umową, czyli pod koniec czerwca przyszłego roku.

Galeria zdięć

Pożar w Szpitalu.

W dniu 16 października 2014r. w Szpitalu na trzecim piętrze - Oddział Chirurgiczno-Urazowy, wybuchł pożar. Ogłoszono alarm, rozpoczęto ewakuacje i działania ratownicze, którymi zarządzał Kierownik Oddziału lek. Olgierd Pałka.
Oczywiście były to tylko ćwiczenia, nadzorowane przez Straż Pożarną, mające na celu sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji w placówce. Ćwiczenia przebiegły sprawnie całkowity czas ewakuacji ok. 10 min.
Podjęte działania były zgodne z procedurą określającą zasady postępowania pracowników w przypadku wystąpienia zagrożenia.
W trakcie ćwiczeń wyznaczono miejsce ewakuacji dostosowane do pory roku i warunków pogodowych, które nie kolidowało z dojazdem dla służb ratowniczych, sprawdzono organizacje i kolejność ewakuacji poszczególnych sal, oraz prawidłowość podejmowanych działań przez osób odpowiedzialne za poszczególne etapy ewakuacji.

Galeria zdięć

Ekspresowe tempo prac budowlanych przy rozbudowie Szpitala.

Budynek nowego bloku operacyjnego i oddziału anestezjologii i intensywnej terapii jest już prawie gotowy. Prace na budowie idą pełną parą. Praktycznie cały obiekt posiada juz wymurowane ściany. Obecnie trwają pracę przygotowawcze do wylania stropu. Najbardziej skomplikowanym elementem wykonywanych prac była część podpiwniczenia stanowiącego podstawę łącznika między stara a nąwą częścią budynku. W łączniku będzie dodatkowa winda, która poprawi komunikację wewnątrz szpitala.
Trwają także starania o rozszerzenie wniosku w zakresie pozyskania środków na modernizacje oddział chirurgii co pozwoli poszerzyć bazę łóżkową, a także dokupić nową aparaturę medyczną. Dokumenty zostały już przekazane do Zarządu Województwa Podlaskiego.

Galeria zdięć

Ruszyły prace budowlne bloku operacyjnego oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii

18 lipca ruszyły prace ziemne związane z budową nowego bloku operacyjnego i oddziału anestezjologii i intensywnej terapii.
Przedstawiciel Firmy "MASTER" Emil Borys Sp. Jawna zapewnia, że prace przebiegają bezproblemowo i zostaną zakończone w terminie przewidzianym umową.
28 lipca miało miejsce oficjalne rozpoczęcie prac budowlanych związanych z rozbudowa Szpitala. W uroczystości wzięli udzial m.in. Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Pierunek, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Marek Adam Komorowski, Starosta Powiatu Zambrowskiego Stanisław Krajewski, Wicestarosta Powiatu Zambrowskiego Stanisław Rykaczewski, Wójt Gminy Zambrów Kazimierz Dmochowski, Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Józef Dąbrowski oraz Członek Rady Powatu Zbigniew Jach. Goście symbolicznie wkopali pierwsze łopaty, a Preaze Szpitala podziękował zebranym oraz wszystkim tym którzy przyczynili się do powstania tej inwestycji.

Rozpoczyna się budowa bloku operacyjnego oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii

W dniu 15 lipca Prezes Szpitala Powiatowego w Zambrowie Sp. z o.o. Bogusław Dębski, podpisał umowę z Firma "MASTER" Emil Borys Sp. Jawna Wysokie Mazowieckie wykonawcą prac związanych z realizacje projektu rozbudowy szpitala o nowy bloku operacyjnego i oddziału anestezjologii i intensywnej terapii.
Firma została wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego, uzyskując 100 pkt. w kryterium oceny ofert spełniając wszystkie warunki zawarte w SIWZ.Podpisana umowa rozpoczyna etapem prac związanych z przebudowa placówki.
W dniu dzisiejszym nastąpiło wydanie placu budowy. Prace maja zakończyć się najpóźniej w lipcu 2015r.

Uruchomiono środki na budowy nowoczesnego bloku operacyjnego oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii

W dniu 10 lipca 2014r. zostały sfinalizowane starania Szpitala o uzyskanie dofinansowania na rozbudowę i modernizacje placówki w zakresie budowy nowoczesnego bloku operacyjnego oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. Przedsięwzięcie będzie w większości finansowane z projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013.
Podpisanie umowy, umożliwiającej przekazanie środków finansowych, odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Spotkanie miało uroczystą oprawę i wzięli w nim udział Jacek Piorunek reprezentujący Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Marek Adam Komorowski Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Bogusław Dębski Prezes Szpitala, oraz przedstawiciele władz samorządowych powiatu zambrowskiego Stanisław Krajewski Starosta Zambrowski, Stanisław Rykaczewski Wicestarosta i Józef Dąbrowski -Przewodniczący Rady Powiatu.
Prace budowlane realizowane będą w latach 2014 - 2015. Szacuje się, że koszt inwestycji wyniesie ok. 12 500 000 zł z czego 8 731 000 zł stanowi wnioskowana dotacja z RPOWP, 2 700 000 zł pochodzić będzie z budżetu Powiatu Zambrowskiego i ok. 1 000 000 zł zapewni ze środków własnych szpital.
Rozbudowa pociągnie za sobą konieczność przebudowy fragmentu istniejącej infrastruktury technicznej (przebudowa dróg i parkingów, przebudowa środkowej klatki schodowej wraz z systemem oddymiania i ochrony p.poż.) Nowy obiekt będzie powiązany z istniejącym budynkiem 3-kondygnacyjnm łącznikiem wpinającym się w główny układ komunikacji pionowej (powstanie nowy dźwig osobowo-towarowy) i poziomej. Przyjęte w projekcie założenia i układ projektowej rozbudowy, umożliwia realizację prac przy zachowaniu ciągłości funkcjonowania szpitala oraz uwzględniając możliwość dalszej przebudowy i modernizacji jednostki w przyszłości.
W oparciu o przyjęte założenia zmodernizowany zostanie układ funkcjonalny szpitala. Piwnica zlokalizowana w dobudowywanym łączniku, zostanie zaakceptowana na stację mycia i dezynfekcji sprzętu i łóżek. Na parterze znajdować się będzie główne wejście do obiektu, Izba Przyjęć i pomocy doraźnej, Blok operacyjny oraz Oddział Intensywnej Terapii. Na pierwszym piętrze usytułowanym w łączniku powstanie Sala Szkoleniowa i świetlica, pomieszczenia, których obecnie w obiekcie brakuje. Drugie piętro łącznika przeznaczone zostanie na pokoje lekarskie.
Podjęte działania mają na celu podniesienie standardu oferowanych przez szpital usług medycznych, poprawę komfortu i poczucia bezpieczeństwa pacjentów korzystających z usług szpitala oraz rozszerzenie ich zakresu.

Widok szpitala po zmianach

Osoby zainteresowane poznaniem wprowadzanych zmianami, zachęcamy do obejrzenia planów projektowych: widok I widok II widok III
Galeria zdięć

Poradnia Rehabilitacji Leczniczej poprawia jakość udzielanych świadczeń

Poradnia Rehabilitacji Leczniczej, po zakończonym remoncie, oddała do dyspozycji pacjentów nowe pomieszczenia oraz sprzęt rehabilitacyjny. Poczynione działania w istotny sposób wpłynęły na poprawę komfortu i standardu udzielanych świadczeń zdrowotnych.
Gabinety fizjoterapeutyczne zostały doposażone w sprzęt rehabilitacyjny pozwalający rozszerzyć asortyment udzielanych świadczeń o zabiegi hydromasażu, krioterapii miejscowej jak również poszerzyły zakres stosowanych metod rehabilitacyjnych kończyn dolnych i górnych. Zakupiono urządzenie Fango będące alternatywa dla stosowanej dotychczas parafinoterapii.
Sale zabiegowe zostały wyposażone w wentylację mechaniczną. Poprawiono również dostępność do świadczeń dla pacjentów niepełnosprawnych ruchowo w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. W budynku została zamontowana winda, umożliwiająca dostęp do gabinetów zabiegowych znajdujących się na wyższej kondygnacji. Zapewniono również pomieszczenia higieniczno-sanitarne, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
Koszt modernizacji pomieszczeń i zakupu nowych urządzeń do Poradni Rehabilitacji i Fizjoterapii wyniósł 440 tys. zł. Środki finansowe w wysokości ok. 131 tys. zł zostały pozyskane od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z czego około 70 tysięcy zł przeznaczono na adaptację pomieszczeń. Przy ich pozyskaniu aktywny udział miały władze Starostwa Powiatowego w Zambrowie. Kwotę 60 tysięcy zł PFRON przekazał na zakup urządzeń. Urząd Miasta Zambrów 50 tys. zł. przekazał jako dotację do zakupu urządzeń. Pozostała kwota w wysokości ok. 260 tysięcy zł. to wkład własny Szpitala

Galeria zdięć

Szpital posiada nowe laboratorium.

17 marca nastąpiło uroczyste otwarcie nowego działu diagnostyki laboratoryjnej w naszym Szpitalu. Proboszcza parafii pw. Ducha Świętego - Ks. kan. Sławomir Banach pobłogosławił i poświecił nowe pomieszczenia Szpitala. W uroczystości udział wzięli, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatu m.in. Przewodniczący Rady Powiatu Józef Dąbrowski, Starosta Powiatu Zambrowskiego Stanisław Krajewski, wicestarosta Stanisław Rykaczewski, Wójt Gminy Zambrów Kazimierz Dmochowski, Sekretarz Gminy Szumowo Rober Rosiak oraz przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń wspierających Szpital, jak również pracownicy Szpitala.
Na laboratorium zaadaptowano pomieszczenia, które zostały przygotowane do użytku zgodnie z najwyższymi standardami. Sale są przestronne, jasne i funkcjonalne. Inwestycja związana z adaptacja pomieszczeń na potrzeby laboratorium kosztowała 1,2 mln zł, a pieniądze zostały wyłożone przez Samorząd Powiatu Zambrowskiego 500 tys. zł, Gminę Zambrów 300 tys. zł, a pozostała kwota 400 tys. zł pochodziła ze środków własnych szpitala. Jak uważają pracownicy laboratorium w nowych pomieszczeniach praca będzie wygodniejsza i bardziej efektywna.

Galeria zdięć


Informacje.

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem pracy w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie Sp. z o.o., a w szczególności personel medyczny, zapraszamy do zapoznania się z ofertami zamieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w dziale Rekrutacja

Ostatnia aktualizacja w dniu:   r.

© Szpital Powiatowy w Zambrowie     powrót strona główna

licznik